IbisSoft finner livskraftiga lösningar

Kreativa och livskraftiga lösningar

Livskraft till våra kunder

När vi startade IbisSoft lovade vi att vara livskraftiga och utveckla kreativa lösningar som under lång tid bidrar till våra kunders verksamhet. Så har det också blivit. Flera lösningar som vi levererade för snart 30 år är fortfarande i daglig drift. Det kallar vi livskraftigt.

Våra kunder gillar oss för att vi är ärliga, kunniga och uthålliga. De gillar också att vi lovar vara en stabil, långsiktig och livskraftig partner som är innovativ och kunnig i att hitta lösningen andra inte tänkt på. Vi har genomfört en mängd framgångsrika projekt genom åren och detta har gjort oss kända hos våra kunder för säkra leveranser i tid och inom budget.

Våra kunder vet att vi bidrar med kreativa lösningar, genomför effektiviseringar eller skapar helt nya produkter baserat på kundens specifikationer och affärsverksamhet. Nu vet du det också.

Visualiserar och utvecklar idéer

Att lyssna på dig som kund och omsätta det till en struktur och en problemställning har blivit vår specialitet; ”Detta är problemen du har och här är förslag på lösningar:” är vårt tillvägagångssätt.

Vi på IbisSoft är ett bollplank som hjälper dig att formulera era behov och tydliggöra det ni vill. Detta är avgörande för att kunna föreslå relevanta lösningar till er. Att vara strukturerad är vår poäng.

Vi inte hänger upp oss på tekniska lösningar. Det finns tillfällen då lösningen ligger i att ändra i något ni redan har eller använda ett befintligt system på ett annat sätt. Teknik är inte och har aldrig var ett självändamål för IbisSoft. Det är inte alltid en ny teknisk lösning som behövs. Det finns däremot alltid behov av en lösning.

Affärsutveckling

Vi analyserar och realiserar idéer som generar värde till, och utvecklar er verksamhet. Genom en interaktiv processvisualisering ”strukturerar” vi dina idéer och tankar till en process och ”tillverkar” sedan snabbt en webbaserad processapplikation som kan presenteras för andra och senare omvandlas till en riktigt lösning. Läs mer om vår metodik här ->

Systemutveckling

Med strategi, teknik och utveckling skapar vi kundanpassade, smarta och lönsamma lösningar som effektiviserar våra kunders verksamheter. Läs mer om hur vi tar er från idé till lösning.

Integration

Förr eller senare kräver de flesta lösningar integration med andra system, databaser eller tjänster. Det kan vara alltifrån att vi hämtar data, lämnar data eller en kombination därav. Integrationen görs mellan olika system, databaser och tjänster och det är inte ovanligt att dessa ligger utanför kundens egen verksamhet som exempelvis i någon publik informationskälla. Vi är vana systemintegratörer och hjälper dig att få system att kommunicera med varandra. Att integrera system är vår vardag.

Teknisk support

Vi förvaltar ditt system, oavsett om det är byggt av oss eller av någon annan. Alltifrån uppdatering av programvara, versionshantering av kod till att agera bollplank för att hitta lösningar på olika typer av problem som dyker upp i verksamheten. Varje kund får ett dedikerat team som är specialister på just er lösning. Vi finns hos er så länge ni behöver och skriver gärna avtal över flera år. Vi tror på långsiktiga relationer.

Resurskonsulting

Våra konsulter har många års erfarenhet av att utveckla och underhålla affärskritiska lösningar. För små och stora företag, i många olika branscher. Vill du hyra in våra konsulter för att snabba upp eller leda ditt projekt så vågar vi garantera att vi på ett kreativt och effektivt sätt tillsammans löser uppgiften vi ställs inför med högsta kvalitet. Vi är både ett management- och IT konsult företag. Du väljer vilka delar av oss du vill jobba med och helst tar vi ett helhetsansvar för dina lösningar.

SÅ HÄR VILL VI SAMARBETA MED VÅRA KUNDER

Kundsamarbete: Vi är INTE kund-leverantör, vi är Vi.

Vi är INTE kund-leverantör, vi är Vi.

Kundsamarbete: Ingen onödig hierarki.

Ingen onödig hierarki.

Kundsamarbete: Rak kommunikation

Rak kommunikation.

Kundsamarbete: Trygg, inkluderande miljö. Respekt för allas åsikter.

Trygg, inkluderande miljö.
Respekt för allas åsikter.

Kundsamarbete: Informellt och glädjefyllt.

Informellt och glädjefyllt.

Kundsamarbete: Vi hjälps åt att få vad VI bägge behöver.

Vi hjälps åt att få vad VI bägge behöver.