Vår metodik – Problem till process till lösning

Problem till process till lösning

Låt oss beskriva din idé!

När vi arbetar med att beskriva din idé eller förslag till förbättringar i din verksamhet så gör vi gärna en interaktiv processvisualisering. Ett komplicerat ord som betyder att vi ”strukturerar” dina idéer och tankar till en process som i sin tur går att presentera för andra och senare omvandla till en lösning. Tack vare våra verktyg så behövs inte den traditionella processutvecklingen, istället ”tillverkar vi” direkt en webbaserad processapplikation som passar din organisation. För att lyckas behöver du vare sig vara en expert på management eller utveckling. Du behöver istället vara kunnig i din verksamhets och organisations utmaningar och vara öppen för förslag till lösningar hur dessa utmaningar eller idéer kan förverkligas.

Fungerande stödsystem för affären modellerar processen den stödjer.

IBIS Fast Track Analys – processanalysmetod

IBIS fast track analys

Med vår egna processanlysmetod, IBIS Fast Track Analys, kartlägger vi snabbt och effektivt er organisations processer.

Webbaserad processapplikation som kan testas innan verklig utveckling startar.

Testa innan utveckling

Tack vare vår metod behövs inte den traditionella processutvecklingen, istället ”tillverkar vi” direkt en webbaserad processapplikation som ni kan testa innan vi utvecklar live.

Utveckling av IT-stödsystem

Utveckling stödsystem

När applikationen testats startar den skarpa systemutvecklingen, vilken alltid sker med agila metoder kombinerat med den senaste teknologin och med användarvänlighet i fokus.

Design som stimulerar användning

När affärsprocessen är definierad så vidtar designprocessen. Det vi särskilt vill framhålla är att våra designers är medvetna om nyckelelementen som skapar positiva användarbeteenden.

Dina produkter behöver skapa positiva känslor hos användarna. I en ytterst konkurrensutsatt värld av vår skärmtid är det avgörande att användarna gör produkterna till ”sina” och därmed blir använda på ett effektivt sätt.

Det är enkelt att glömma att informationssystem är produktionssystem. Ett produktionssystem som du använder hela tiden behöver ha en design som inte behöver förklaras, den skall vara självklar.

Agila utvecklingsmetoder

Vi använder agila utvecklingsmetoder kombinerat med den senaste teknologin. Detta säkerställer att din lösning kommer snabbt i drift. Vårt team är effektivt, erfaret, personligt och dedikerat.

Att vi aldrig kompromissar när det gäller kvalitet innebär att du helt och hållet kan överlåta dina mest kritiska processer åt programvara utvecklad av oss.

Att välja teknisk plattform är ett val som vi gör i dialog med dig. Vi har våra egna preferenser och erfarenheter men valet baserar sig i huvudsak på målet och den infrastruktur du som kund använder. Vår strävan är alltid att leverera programvara som uppfyller kundens mål, självklart med total tillgänglighet och noll fel i produktionssystemet.

En integrerad lösning i er miljö

Förr eller senare kräver de flesta lösningar integration med andra system, databaser eller tjänster. Vi är vana systemintegratörer och hjälper dig att få system att kommunicera med varandra.

Du har dina interna system med data som ska användas, uppdateras eller hanteras. Det kan vara publika system som det offentliga erbjuder som t.ex. CSN, befolkningsregister, personupplysningar eller lantmäteri. Det kan vara leverantörers och dina affärspartners system. Det kan vara sociala plattformar som Facebook, Google Maps, eller Twitter.  I stort sett så kräver de flesta system integrationer av något slag, där är vi experter.

Vi har byggt och underhållit system som enbart har som sin uppgift att integrera data. Ett enskilt system och dess data är enbart en ”ö” och behöver kunna fungera friktionsfritt med andra system och lösningar för att vara långsiktigt livskraftigt.

Totalansvar – om du vill

Vi tar gärna ett totalt ansvar för att utveckla din idé, produkt eller programvara. Vi har bred erfarenhet av samtliga delmoment som krävs såsom kravställning, interaktiv design, systemutveckling, integration av programvara och inte minst implementation i verksamheten.

Många gånger är vi också delkonsulter eller delleverantörer i uppdragen vi arbetar med. Vår erfarenhet sträcker sig över många branscher och vi är kända för att hålla tid, budget och att leverera programvara med hög kvalité.

Oavsett om ert projekt befinner sig i start-up fasen eller är ett pågående så erbjuder vi vår expertis att hålla det på rätt spår.