Vår metodik – Problem till process till lösning

Systemutveckling

Vi är specialister på affärs- och systemutveckling. Nummer ett är alltid att skapa en djup förståelse för kundens affär och verksamhet. Därefter kan vi med strategi, teknik och utveckling skapa kundanpassade, smarta och lönsamma lösningar som effektiviserar verksamheten.

IbisSofts systemutveckling – från start till mål

Planering

Första steget i systemutveckling handlar om planering av projektet i stort. Här definieras projektets omfattning, vilka resurser som ska vara inblandade, budget, tidsramar etc.

Analys

Att strukturera tankar och idéer till en tydlig process kan vara en utmaning. Vi har utvecklat en egen effektiv metod för processanalys, IBIS Fast Track Analys, där vi snabbt och effektivt kan kartlägga processer. Vi visualiserar systemet i en webbaserad processapplikation som kan testas av olika intressenter för att verifiera att processerna är rätt definierade innan vi startar den riktiga utvecklingen.

Design

Ett produktionssystem som du använder hela tiden ska ha en design som inte behöver förklaras, den skall vara självklar. Våra designer fokuserar på interaktion mellan användare och system och att skapa intuitiva gränssnitt för användarna och samtidigt se till att produkten eller systemet följer uppsatta affärskrav och processer.

Utveckling

Utvecklingsfasen handlar om att skriva kod för funktionalitet och design som stödjer processer och användarvänlighet. Vi har djup kunskap inom en mängd olika språk, metoder och ramverk och använder agila utvecklingsmetoder vilket innebär att vi snabbt kan anpassa oss till förändrade krav under projektets gång. Vi är även vana systemintegratörer och hjälper dig att få system, databaser eller andra tjänster att att kommunicera med varandra – såväl internt som externt.

Vi utvecklar kreativa lösningar och livskraftiga system som får er verksamhet att växa.

Agila utvecklingsmetoder

Med agila utvecklingsmetoder skapar vi ett lättrörligt och flexibelt sätt att arbeta. Utvecklingsarbetet delas upp i kortare faser med täta delleveranser som kontinuerligt stäms av med kund. Kundens feedback med eventuella ändringar, korrigeringar av missförstånd eller ändringar i processer kan snabbt justeras innan för mycket tid och pengar lagts ned. Förutom kostnadseffektivitet så skapar det agila arbetssättet ett bra samarbete mellan oss och kunden, med en slutleverans som vi båda är nöjda med.

Metoder, språk & ramverk

Systemutvecklingen sker i olika tekniker och ramverk, de vi använder frekvent idag är:

  • Metoder och metodiker: Agile, Scrum, TDD
  • Språk: Ruby, PHP, HTML, JavaScript, CSS
  • Ramverk: Ruby on RailsVueJSExtJSAngularJSReact JSNode JSBootstrap
  • Databaser: De flesta SQL databaser som MySql, Oracle, MS SqlServer men även MongoDB, NoSQL
  • Versionshantering: GIT, Mercurial m.m