Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!

Vi säger välkommen till vår nya utvecklare Kawing Jürke som blev en del av IbisSoft denna månad. Kawing har 15 års erfarenhet av systemutveckling och med sin ”full-fart-framåt-attityd” är hon redan igång och bidrar med gedigen kompetens i våra projekt.

Välkommen till teamet Kawing!

Kawing Jürke