Vår nya IbisSoftare

Vi välkomnar vårt nya tillskott till IbisSoft teamet, Sofia Andreasson! Sofia har mångårig erfarenhet av marknadsföring och projektledning inom IT- och Telecombranschen och kommer ha en värdefull roll för vår fortsatta expansion. Parallellt med ansvaret för IbisSofts marknadsföring kommer Sofia vara aktiv i våra utvecklingsprojekt med fokus på projektledning, GUI och användarupplevelse.