SIGICOM

Kundcase: Sigicom – Infra Net

INFRA – ett komplett mätsystem från sensor till webbpresentation

Sigicoms INFRA – system är ett komplett mätsystem från sensor till webbpresentation och rapport. Med INFRA-systemet kan man på ett enkelt sätt utföra avancerade och obemannade mätningar i fält. En rad olika miljöpåverkande parameter kan mätas, som t.ex. vibration, ljud och buller, luftstötvågor, rörelser, sprickbildning, lutning m.m.

INFRA Net är det internetbaserade verktyget för administration, analys, rapportering och webbpresentation av mätdata inom INFRA-systemet. Med INFRA Net kan den mätansvarige lätt fjärrövervaka, styra och följa upp mätningarna. INFRA Net ger även ett brett spektrum av analyser och presentationsmöjligheter utifrån mätdata.

INFRA NET

INFRA NET skärmavbild
(klicka för större bild)

INFRA Net används för att snabbt och överskådligt presentera status och data från ett stort antal INFRA mätinstrument och INFRA-sensorer. Med INFRA Net kan mätansvarige lätt lägga in pågående eller redan utförda mätningar i egna projekt och mätpunkter.

INFRA Net är mätkonsultens instrument för att fjärrövervaka, styra och följa upp mätningarna. Verktyget ger en suverän överblick då inställningar och status på varje sensor kan övervakas och justeras från en dator var som helst i världen där det finns en internetanslutning. I motsatt riktning genereras varningar för låg batterispänning, svag GSM-signal m.m. och signaleras på datorskärmen med varningsfärger. Mätpunkter och mätsystem kan grupperas efter projekt och kunder, och därmed bidra till en effektiv styrning och uppföljning av mätverksamheten.

Tack vare de avancerade analys- och rapportdelarna i INFRA Net möjliggörs presentation i pdf-format av tabeller och diagram. Ytterligare bearbetning kan ske i Excel m.m. och skickas vidare till olika intressenter via mail eller läggas in i Worddokument. INFRA Net kan även generera underlag för fakturering.

Sigicom är en ledande leverantör av mätteknologi, med en rad stora företag som kunder och användare. Sigicoms lösningar har levererats för användning i många nyckeluppgifter inom bygg- och anläggningsprojekt.