ENIRO

Kundcase: Bemanningssystem för Eniro

Bemanningssystem för Eniro 118118 AB

Utmaningen stod i att effektivisera och förbättra den operativa bemanningen för sökspecialisterna med hjälp av ett nytt bemanningssystem. E-portalen som idé grundar sig i en analys av nuläget och en föreslagen processorienterad lösning till ett IT-system. E-portalen är utvecklad av IbisSoft och är i drift dygnet runt alla årets dagar.I e-portalen kan teamchefer snabbt hitta information och automatiskt fördela uppgifter till olika sökspecialister. 

E-portalen hanterar också semesteransökan och semesterperioder. Bemanning av sökspecialister som arbetar under semesterperioderna hanteras enligt reglerna för vikarier på ett nästintill automatiskt sätt.

När behoven växlar snabbt så ser bemanningssystemet till att snabbt hitta lediga sökspecialister som sedan ser till att det ökade trycket inte drabbar kunderna. E-portalen innehåller även funktioner som rättvist fördelar extrajobb till personalen.