HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Kundcase: Effektivare värvning av medlemmar till Hyresgästföreningen

Effektivare värvning av medlemmar till Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen ställde frågan om hur man kan effektivisera rekryteringen av medlemmar och samtidigt förstärka relationen med de redan befintliga.

IbisSoft fick uppdraget att föreslå en lösning där man skulle uppnå målet inom en tvåårs period och som ökar antalet medlemmar både genom effektivare nyrekrytering och att färre medlemmar säger upp sitt medlemskap. Genom att tillsammans med verksamheten arbeta fram ett konkret nulägesanalys där upplevda problem beskrivs utförligt och baserat på denna analys förslå ett helt nytt processorienterat arbetssätt. Denna skulle efter en lyckad testperiod leda till en ny organisation runt värvningsverksamheten och framtagande av ett helt skräddarsydd programvara.

Med hjälp av processanalys så gick vi steg för steg igenom hur man effektiviserar verksamheten och hur vi samtidigt stimulerar värvaren till bättre resultat genom att frigöra tid som läggs på administration för att istället användas där värvaren vill arbeta och är bäst – ute på fältet i bostadsområdena.

Resultatet blev att pilotregionen gick till att bli den effektivaste regionen i Sverige och att systemet infördes i alla regioner.